סיפור בהמשכים

העבודות בתערוכה נוצרו ברצף, ולמעשה זוהי עבודה אחת בגובה 50 ס"מ וברוחב 740 ס"מ. הן הוצגו כמבוא וחמישה פרקים, עשויים מקטע אחד, שניים או שלושה מקטעים. 

ניתן לרכוש עבודה אחת או רצף של מספר עבודות...

עוד על התערוכה...